Strona główna

TU JESTEŚ Strona główna

Centrum Wolontariatu Kędzierzyna-Koźla jest nieformalnym zrzeszeniem organizacji działających na zasadach wolontariatu w naszym mieście. Główne zadanie Centrum to koordynacja działań , tworzenie i przeprowadzanie wspólnych projektów oraz szkolenie wolontariuszy.  Pierwszymi akcjami realizowanymi w ramach niego była: 

- zbiórka darów dla ofiar trąby powietrznej w Powiecie Strzeleckim- wrzesień-październik 2008

Najważniejszym programem, który realizujemy  w ramach Centrum, jest program pomocy żywnościowej ( PAED+ zbiórki żywności). Jest to doskonała płaszczyzna współpracy dla różnych organizacji . W realizację tego programu zaangażowana jest większość szkół z naszego miasta, obrazować to może ponad stuosobowa grupa wolontariuszy biorąca udział w grudniowej zbiórce żywności.

W ostatnich miesiącach rozpoczęliśmy pracę nad sformalizowaniem Centrum.