Strona główna

TU JESTEŚ Strona główna

 Wolontariat jest najważniejszą formą działalności Fundacji .Od czterech lat funkcjonuje przy Fundacji „Wolontariat Kozielski”.

 Dzięki pomocy młodych ludzi realizowana jest większość naszych programów.

 Młodzież zaangażowana jest  w działania socjalne, sport i ekologię . Brała udział w organizowanych przez nas  akcjach  charytatywnych , zbiórkach  żywności , imprezach o charakterze sportowo rekreacyjnym oraz zbierała datki w ramach WOŚP 2008-2011.

 Znaczna część ochotników zaangażowana była w programy indywidualne i działania grupowe.

                                                                                                              

  Od  2008 roku stopniowo rozszerzamy ideę Centrum Wolontariatu Kędzierzyna –Koźla, nawiązując współpracę z coraz większą liczbą placówek oświatowych. Głównym założeniem tego projektu jest współpraca zainteresowanych podmiotów w działaniach o charakterze wolontaryjnym, szkoleniach oraz pomocy w organizacji różnych imprez w naszym rejonie. Założenia te udało nam się z realizować w praktyce:                                                                                        

-  program pomocy żywnościowej- zbiórki żywności i jej wydawanie

Fundacja nawiązała współpracę z Sekcją Warsztatową Koła Naukowego Studentów Psychologii Uniwersytetu Opolskiego, w ramach której przeprowadziliśmy cykl szkoleń dla młodzieży

- Fundacja przeprowadziła nabór chętnych do pomocy w Pucharze Europy w triathlonie 30.09.2009 ( prawie 140 osób). Wspólnie z ZHP koordynowaliśmy ich pracę w czasie imprezy, siedziba fundacji wykorzystana została na punkt zbiorczy wolontariuszy, odbywały się tam szkolenia oraz wydawanie pakietów.  Nasze zaangażowanie w tym zakresie spotkało się z dużym uznaniem ze strony obserwatorów imprezy.                                                                                                                                                                                                                      Kolejną imprezą ,w czasie której skorzystano z naszej pomocy były Wyścigi Psich Zaprzęgów.