Strona główna

TU JESTEŚ Strona główna

-Dobry anioł- program pomocy bezpośredniej, realizowanej przez opiekunów znajdujących i docierających bezpośrednio do osób potrzebujących. Dobre anioły są łącznikami pomiędzy Fundacją a osobami z kręgu wykluczenia społecznego .Pozwalają nam dotrzeć z pomocą do osób starszych, chorych i niepełnosprawnych do których nie możemy dotrzeć poprzez pedagogów szkolnych

-Program PAED- program pomocy najuboższym mieszkańcom Unii Europejskiej, realizowany w ramach członkowstwa w Opolskim Banku Żywności.  W ramach programu współpracujemy z pedagogami ze wszystkich szkół z naszego rejonu. Obejmujemy nim również podopiecznych Domu Dziecka i Domu Pomocy  Społecznej ”Karolek”

-Akcje charytatywne- Należą do nich Mikołajki i Zajączek-akcje świąteczne oraz Tornister. Odbywają się one trzy razy w roku. Celem akcji jest zbiórka kwot pieniężnych i darów rzeczowych. Z zebranych datków robimy paczki dla biednych dzieci ze szkół na terenie naszego miasta Kędzierzyna-Koźla.


- Centrum działań prospołecznych. Utworzone 12.11 2007 roku w ramach porozumienia pomiędzy Fundacją a Powiatowym Centrum pomocy Rodzinie . Początkowo, głównym jego zadaniem było informowanie o formach pomocy udzielanych przez powołane do tego instytucje. Ze względu na brak środków na etaty nie udało się wprowadzić stałego punktu konsultacyjnego. Udzielaliśmy jednak porad i konsultacji indywidualnych, stworzona została w ten sposób baza danych osób potrzebujących. Rozwinięcie formy działalności Fundacji w postaci organizowania akcji charytatywnych i pomocy żywnościowej, umożliwiła nam udzielanie realnej pomocy tym ludziom.