Strona główna

TU JESTEŚ Strona główna ds

Ten obszar działalności otaczany jest szczególną troską przez naszą fundację. Ze względu na ogromne potrzeby oraz skromne możliwości finansowe podejmujemy działania w taki sposób aby uzyskać maksymalne efekty przy minimalnym wkładzie finansowym.

W naszym otoczeniu jest wiele osób potrzebujących wsparcia, którym niezbędna jest nasza pomoc. W tym celu wspólnie z Powiatowym Centrum pomocy Rodzinie utworzyliśmy Centrum działań prospołecznych w ramach, którego realizujemy programy autorskie oraz współpracujemy z innymi instytucjami. Dzięki aktywności naszych wolontariuszy udaje nam się docierać do wielu miejsc i osób, które potrzebują wsparcia.

Przeprowadzane cyklicznie akcje charytatywne, zbiórki żywności oraz realizacja programu PAED umożliwia nam realną pomoc dla poszkodowanych osób w naszym rejonie.

Skuteczność tych działań najlepiej obrazuje ponad 55 ton żywności przekazanej potrzebującym w 2010 roku( 52 tony-Bank Żywności, 3,5 tony –zbiórki żywności)