Strona główna

najbliższe wydarzenia:

Brak zaplanowanych wydarzeń w najbliższych dniach.

TU JESTEŚ Strona główna Fundacja RIAD

 


Początek działalności lata 2006-2007

 Fundacja została zarejestrowana 25.06.2006 roku. Fundatorami byli Anna i Robert Drozdowscy. Pierwszymi działaniami było zorganizowanie kilku imprez dla dzieci i młodzieży: turnieje darta, tenisa stołowego i ziemnego  – październik 2006.

 


 

10 czerwca 2007 roku założony został przy Fundacji Wolontariat Kozielski opiekunem jego zostaje Joanna Judyńska Turło, koordynatorem ze strony Fundacji – Robert Drozdowski.

Dzięki pracy wolontariuszy zaczynają funkcjonować pierwsze programy społeczne: douczanie, pomoc starszym , odwiedzanie chorych dzieci w szpitalu.

 Zapoczątkowane zostają akcje charytatywne Tornister i Mikołajki – wspólnie z KPH oraz Radiem Park. Dzięki hojności darczyńców – kupców z naszego miasta udało nam się zebrać dary, które przeznaczyliśmy na przygotowanie wyprawek szkolnych- tornistrów oraz paczek świątecznych .Trafiły one do dzieci z ubogich rodzin w naszym mieście.

W listopadzie 2007 nawiązaliśmy współpracę z Centrum Pomocy Rodzinie efektem było powstanie Centrum Działań Prospołecznych. 

 Zapoczątkowany został program Klasa z Klasą udział w nim wzięły 2 klasy z PSP nr 9. Prowadzone były aktywne zajęcia dla dzieci i młodzieży na obiekcie sportowym. Odbywały się one w soboty oraz w czasie wakacji (programy: Aktywne lato, Sportowa Sobota). Na naszym obiekcie gościliśmy również dzieci z Brzdąca oraz ze szkoły nr 12.

 Rok 2008

Wolontariat staje się najważniejszym elementem w działaniu Fundacji, 10 czerwca zorganizowaliśmy uroczyste obchody 1 rocznicy Wolontariatu Kozielskiego. Rozwija się również współpraca ze szkołami czego efektem była deklaracja założenia Centrum Wolontariatu Kędzierzyna-Koźla. Pierwsze efekty współpracy w ramach niego to: Zbiórka darów dla ofiar trąby powietrznej w Powiecie Strzeleckim, oraz Świąteczna Zbiórka Żywności „Kup coś nie dla siebie”5,6,7 grudnia.

Dzięki przystąpieniu w marcu 2008 do członkowstwa w Opolskim Banku Żywności udało nam się przeprowadzić zbiórki żywności i realnie wspomóc ponad 500 osób. Kontynuowane były również akcje charytatywne Zajączek ,Tornister i Mikołajki

W grudniu 2008 nawiązaliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem na Rzecz Autyzmu ,,Uczymy się żyć razem” w ramach której odbyły się u nas pilotażowe warsztaty dla osób autystycznych.

Rozszerzony został program Klasa z Klasą. Po raz pierwszy udało nam się przeprowadzić festyn sportowy z okazji Dnia Dziecka 31 maja w partnerstwie z Mosirem

 W tym roku kontynuowaliśmy zajęcia na naszym obiekcie w ramach programów Aktywne lato i Sportowa Sobota, gościliśmy również dzieci ze szkoły nr 12, również klasę integracyjną.

Wrzesień 2008 to podpisanie z Zakładami Azotowymi S.A umowy o współpracy w zakresie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży. W ramach tego programu przeprowadziliśmy konkursy:-„Ekologia na wesoło” oraz rysunkowy na postać Zakusia- maskotki działań proekologicznych Zakładów Azotowych S.A. W listopadzie nasi przedstawiciele uczestniczyli razem ze studentami Uniwersytetu Ludowego w Landskronie (Szwecja) i Politechniki Opolskiej w warsztatach ekologicznych w Błotnicy Strzeleckiej.

  Rok 2009

 2009 rok to stopniowe rozszerzanie dotychczasowej działalności. Szczególnie efektywna była działalność socjalna dzięki zorganizowanym 3 akcjom charytatywnym oraz produktom spożywczym z Banku Żywności ( około 50 ton). W działanie te zaangażowana jest coraz liczniejsza grupa osób, ze szczególnym zaangażowaniem wolontariuszy. Wolontariat w coraz większym stopniu opiera się na współpracy ze szkołami czego przykładem może być koordynacja pracy ponad 140 osobowej grupy młodzieży w ramach Pucharu Europy w triathlonie 30.09.2009.

 

Ważnym wydarzeniem było nawiązanie współpracy z Dyrekcją Kozielskiej placówki Banku ING dzięki jej aktywności udało się wyremontować i wyposażyć pomieszczenie edukacyjne ,w którym przez 4 miesiące realizowaliśmy program Angielski z ING. Ponadto prowadzone w nim były zajęcia w ramach świetlicy dla dzieci autystycznych, oraz liczne szkolenia dla wolontariuszy.

Po raz kolejny przeprowadziliśmy szereg zajęć sportowych na naszym obiekcie w tym po raz pierwszy turniej tenisowy pod patronatem Prezydenta miasta.

Pierwszym zadaniem zrealizowanym dla Gminy Kędzierzyn-Koźle były warsztaty ekologiczne dla dzieci ze szkół naszego miasta. Uzupełnieniem działań w tym zakresie był a realizacja programu edukacyjnego dla ZAK S.A.

 Rok 2010

 Najważniejszym wydarzeniem tego roku była majowa powódź, która w znacznym stopniu utrudniła naszą działalność. Szczęśliwie szybko udało się nam wysprzątać i wyremontować nasz obiekt. Dzięki czemu zrealizowaliśmy kolejne zadania Gminy : warsztaty ekologiczne i Centrum Aktywności Lokalnej. Realizacja tego ostatniego projektu zaowocowała wystawieniem pierwszego przedstawienia kukiełkowego , przeprowadzeniem dwu koncertów rockowych oraz rozszerzeniem współpracy w ramach Centrum Wolontariatu.

Po raz kolejny przeprowadziliśmy po 3 akcje charytatywne i zbiórki żywności ,które w połączeniu z artykułami spożywczymi z Banku żywności przyniosły rekordowy efekt ponad 55 ton pomocy przekazanej około dwu tysiącom potrzebującym.                                                                                      Fundacja w coraz większym stopniu nastawia się na współpracę partnerską. W grudniu 2010 podpisaliśmy porozumienie na rzecz Gminy Kędzierzyn-Koźle. Którego efektem była współpraca w czasie grudniowej zbiórki żywności, ,akcja pomóżmy powodzianom 01.2011 oraz program „Dobry anioł”- partnerstwo z Fundacją Radia Park.

Dzięki współpracy z ZAK S.A. udało nam się zorganizować dwa seminaria ekologiczne oraz warsztaty, w tym niezapomniane zajęcia ze studentami ze Szwecji.

Podjęliśmy również pierwsze próby pisania projektów: Pokl, Młodzież w działaniu- w partnerstwie ze Szwedami.

Doświadczenia zebrane z realizacji projektów warsztatowych ( ekologiczne oraz pilotaż „Bezpiecznego ucznia”- w partnerstwie ze służbami mundurowymi) oraz Centrum Aktywności Lokalnej, doprowadziły do stworzenia koncepcji powstania Kozielskiego Centrum Edukacji i Integracji Społecznej ,w ramach którego mamy zamiar prowadzić stałe zajęcia dla dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych oraz aktywnych+50( współpraca z Radą Osiedla Zachód)