Strona główna

TU JESTEŚ Strona główna

 - Gram w zielone- kampania na rzecz walki o zachowanie czystego- przyjaznego środowiska dla przyszłych pokoleń, realizowana w partnerstwie z Finroyal

- Program edukacji ekologicznej  w ramach porozumienia o współpracy z ZAK S.A. program realizowany od września 2008. W poszczególnych latach zrealizowano wiele działań takich jak : konkursy, zajęcia warsztatowe, festyny, seminaria

- warsztaty ekologiczne dla przedszkoli i szkół podstawowych- program realizowany w latach 2009-2010 ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska . Zajęcia odbywały się na obiekcie fundacji i wzięło w nich łącznie udział ponad 750 dzieci z 12 placówek oświatowych ( 40 zajęć)

-międzynarodowe warsztaty ekologiczne- dzięki nawiązanej 3 lata temu współpracy z Albins Folkhogskola –(Landskrona Szwecja) młodzi ludzie z naszego rejonu mają możliwość uczestniczenia w warsztatach ze studentami globalistyki szwedzkiego Uniwersytetu Ludowego