ekologia-glowna Fundacja Promocji Aktywnego Trybu Życia RIAD

Strona główna

TU JESTEŚ Strona głównaHarmonijny i zgodny z naturą rozwój człowieka to jedne z najważniejszych zadań współczesnego świata. Żeby odniosły one ogólno-światowy skutek niezbędna jest praca  od podstaw. Poprzez działania na szczeblu lokalnym wcielamy tę idee w życie, kładziemy w nich największy nacisk na edukację ekologiczną dzieci i młodzieży. Podejmowane przez nas liczne działania w tym zakresie mają przynieść efekty w najbliższym otoczeniu oraz powinny się stać inspiracją dla innych.

   Wrzesień 2008 to podpisanie z Zakładami Azotowymi S.A umowy o współpracy w zakresie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży. Realizacja tego programu daje nam możliwość przeprowadzania wielu działań na poziomie lokalnym .

 Dodatkowo nawiązaliśmy współpracę z Wydziałem Ochrony Środowiska i Infrastruktury UM w Kędzierzynie-Koźlu  oraz Albins Folkhogskola- Szwecja, co umożliwiło nam przeprowadzenie warsztatów ekologicznych dla szkół podstawowych jak i międzynarodowe zajęcia dla najaktywniejszych uczniów szkół ponadpodstawowych.

 W najbliższych miesiącach planujemy rozszerzyć nasza działalność w tym zakresie. Przykładem tego może być program „Gram w zielone”.