Strona główna

TU JESTEŚ Strona główna

- Edukacja ekologiczna- program zawierający szeroki zakres działań takich jak warsztaty ,konkursy, festyny, seminaria, obejmuje on  działania własne Fundacji jak i we współpracy z ZAK S.A oraz Gminą Kędzierzyn-Koźle.

-"Centrum Aktywności Lokalnej” dla mieszkańców Kędzierzyna-Koźla- zadanie Gminy Kędzierzyn-Koźle zrealizowane  w okresie 08-12.2010 .Polegało ono na przeprowadzeniu cyklu zajęć szkoleniowych- około 150 godzin (kulturalno-artystyczne, zastosowanie informatyki, sport i rekreacja oraz abc wolontariatu)

-Bezpieczny uczeń- zajęcia warsztatowe zrealizowane w 2010 roku we współpracy z: Strażą Pożarną i Miejską, Woprem i Policją. Celem programu było zapoznanie uczniów szkół podstawowych z różnicami i specyfiką pracy służb związanych z bezpieczeństwem .

-Einstein- program indywidualnego douczania realizowany przez naszych wolontariuszy od 2007 roku