Strona główna

TU JESTEŚ Strona główna

.Od samego początku Fundacja Riad kładła szczególny nacisk na element edukacyjny. Jest on obecny we wszystkich działaniach skierowanych do dzieci i młodzieży –czyli najważniejszej  naszej grupy odbiorczej.  Pierwszym programem edukacyjnym był realizowany od 2007 roku „Einstein”- czyli pomoc w douczaniu. Do dzisiaj cieszy się on dużą popularnością lecz wymaga ogromnego zaangażowania i cierpliwości od realizujących go wolontariuszy.                                                                                                                                                                  W miarę upływu czasu rozszerzaliśmy zakres działań w dziedzinie edukacji, były nimi szkolenia dla wolontariuszy, warsztaty ekologiczne, zajęcia dotyczące bezpieczeństwa w tym szkolenie z zakresu pierwszej pomocy w ramach przygotowania wolontariuszy do obsługi zawodów w triathlonie. Większość zajęć zrealizowaliśmy na naszym obiekcie , część z nich przeprowadzona została na terenie współpracujących z nami szkół .

 W 2010 roku zrealizowaliśmy Zadanie Gminy-Centrum Aktywności Lokalnej- jego efektem było przeprowadzenie około 150 godzin szkoleń dla wolontariuszy ,które zaowocowały pierwszymi koncertami rockowymi i przedstawieniami kukiełkowymi .