Strona główna

najbliższe wydarzenia:

Brak zaplanowanych wydarzeń w najbliższych dniach.

TU JESTEŚ Strona główna Kozielskie Centrum Edukacji i Integracji Społecznej

Nasza dotychczasowa działalność oparta była na pracy wolontariuszy i charakteryzowała się niskimi kosztami. Pomimo tego ,w czasie kilku lat naszej  działalności udało nam się zrealizować  szereg działań dotyczących różnych obszarów tematycznych.  Pozyskanie dodatkowych środków umożliwiłoby nam dalszy nasz rozwój i lepsze wykorzystanie naszego potencjału w postaci własnego obiektu, wolontariuszy i dobrze funkcjonujących programów autorskich.

Powołanie Kozielskiego Centrum Edukacji i Integracji Społecznej ma na celu przekształcenie  naszego obiektu w centrum edukacji ekologicznej i  wolontariatu , ośrodek szkoleń dla dzieci i młodzieży ,oraz placówkę prowadzącą  i koordynującą działalność społeczną. Zamierzamy również przeprowadzać na obiekcie stałe zajęcia sportowo – rekreacyjne.