Strona główna

najbliższe wydarzenia:

Brak zaplanowanych wydarzeń w najbliższych dniach.

TU JESTEŚ Strona główna

Sierpień 2014-styczeń 2015 –realizacja projektu MATT – Młodzi Aktywni Twórcy Teraźniejszości- projekt finansowany z programu „Erasmus+” –  działanie 1.3 polityka młodzieżowa -akcja –„Dialog między młodzieżą i osobami odpowiedzialnymi za politykę”

 

01.09.2014- rozpoczęcie działalności przez Spółdzielnię Socjalną „Pszczółka”- utworzoną przez grupę osób  związanych z Fundacją RIAD ( osoby współpracujące oraz wolontariusze)

 

Wrzesień- listopad 2014 – realizacja projektu „ Jedz zdrowo, żyj zdrowo” przez Spółdzielnię Socjalną „Pszczółka” – cykl 20 zajęć warsztatowych na temat zdrowego jedzenia skierowany do szkół z Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. Projekt dofinansowany ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i Województwa Opolskiego. 

 

Wrzesień- listopad 2014 – realizacja projektu „3xŚ- świetny świat świetlic, czyli kędzierzyńsko-kozielski turniej świetlic  socjoterapeutycznych” – cykl zajęć z  dziećmi uczęszczającymi do świetlic socjoterapeutycznych z Kędzierzyńsko-Kozielskich szkół, zakończona turniejem z nagrodami. Projekt dofinansowany ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i Województwa Opolskiego.

 

04.10.2014- festyn osiedlowy, zorganizowany wspólnie z Radą Osiedla „Zachód”, podsumowanie konkursu Zielony Zachód , oraz występ chóru „ Echo Kresów”

 

17.10.2014- zakończenie realizacji projektu „ Woda i jej znaczenie ” cykl 17 zajęć warsztatowych ( udział 300 uczniów szkół: PSP nr 12, PSP nr 5, ZSM nr 2, ZSM nr3 z Kędzierzyna-Koźla) - realizowanych w ramach programu edukacji ekologicznej – umowa o współpracy z Grupą Azoty ZAK S.A.
24.10.2014- debata przedwyborczą z kandydatami na prezydenta miasta Kędzierzyna-Koźle organizowaną przez młodzież uczestniczącą w projekcie MATT

 

06.11.2014- Międzynarodowa Konferencja Naukowa, pt.: „Człowiek dla gospodarki czy gospodarka dla człowieka; pytanie o rozwój zrównoważony i społeczną odpowiedzialność biznesu w pokryzysowej rzeczywistości.”  Organizowana przez Koło Naukowe Homo Oeconomicus przy Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z Fundacją RIAD 

 

08.11.2014 – festiwal ekologiczny podsumowujący projekt „Ale wkoło jest zielono”